Ovjereni prijevod

Ukoliko Vam je potreban ovjereni prijevod od strane stalnog sudskog tumača osobnih dokumenata, dokumenata trgovačkog društva, pravne, tehničke, medicinske, natječajne dokumentacije, usmeno prevođenje kod javnog bilježnika ili matičara, itd. nazovite 095 8554 885 ili pošaljite mail na info@prijevod-met.com, a mi ćemo Vam u samo nekoliko minuta odgovoriti i poslati ponudu. Ovjerene prijevode na engleski, njemački, talijanski, ruski i druge strane jezike obavljaju ovlašteni sudski tumači sa dugogodišnjim iskustvom prevođenja na području prava, ekonomije, financija, medicine, tehnike, itd.

Naš ured se nalazi na adresi Škrlčeva 31, u blizini Kvatrića, Maksimirske i Zvonimirove ulice. Imamo ured i u Istri, u Umagu na adresi Novigradska 10. Vršimo usluge besplatne dostave za veće prijevode.                                                                                

Sudski tumač Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevodi dokumenata trgovačkih društava

Prijevod medicinske dokumentacije

 • Ovjereni prijevod izjave o osnivanju
 • Ovjereni prijevod društvenog ugovora
 • Ovjereni prijevod statuta 
 • Ovjereni prijevod izvatka iz sudskog registra  
 • Ovjereni prijevod Rješenja o upisu u sudski registar     
 • Ovjereni prijevod zapisnika sa sjednica Skupštine društva  
 • Ovjereni prijevod kontnog plana
 • Ovjereni prijevod fakture
 • Ovjereni prijevod zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora  
 • Ovjereni prijevod odluka Uprave
 • Ovjereni prijevod natječajne dokumentacije (tendera)
 • Ovjereni prijevod računa dobiti i gubitka    
 • Ovjereni prijevod certifikata
 • Ovjereni prijevod statističkog izvješća
 • Ovjereni prijevod revizorskog izvješća
 • Ovjereni prijevod izvještaja o novčanom tijeku                                                                
 • Ovjereni prijevod liječničke potvrde
 • Ovjereni prijevod povijesti bolesti
 • Ovjereni prijevod otpusnog pisma
 • Ovjereni prijevod uputnice
 • Ovjereni prijevod liječničkog nalaza
 • ostali prijevodi 

Izjava o privatnosti

Naša agencija obvezuje se čuvati privatnost svojih klijenata. Od trenutka sastavljanja ponude jamčimo povjerljivost podataka, informacija i čuvanje poslovne tajne vezano uz sve podatke s kojima dođemo u doticaj tijekom pružanja usluge prevođenja. Ova izjava o privatnosti i sigurnosti podataka sadržava informacije o našoj obvezi čuvanja osobnih podataka klijenata.

Prikupljamo, pohranjujemo i koristimo vaše osobne podatke u svrhu davanja ponude, pružanja usluge prijevoda, ovjerenog prijevoda, redakture, ili kada je to zakonom propisano.  Prema članku 13. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (NN br. 150/05 i 16/07), stalni sudski tumač dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je prigodom obavljanja poslova stalnog sudskog tumača saznao, što uključuje i osobne podatke te osjetljive osobne podatke. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet klijenta, kao što su ime i prezime, adresa, OIB, broj osobne iskaznice, e-mail i broj telefona.
Povjerljivim informacijama smatraju se sve informacije koje bismo mogli saznati u sklopu pružanja naše usluge, a za koje je nužno da ostanu tajne.

Nadalje, jamčimo da će svaka komunikacija koja se uspostavlja i odvija putem telefona, e-maila ili bilo kojeg drugog sredstva komunikacije ostati povjerljiva. Zadržavamo pravo čuvati u arhivi svaku primljenu komunikaciju i/ili dokumentaciju
te se obvezujemo da sadržaj istih nećemo otkrivati niti učiniti dostupnima trećim osobama