Sudski tumači

Tko je sudski tumač?

Sudski tumač je osoba koju imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda, a njegov je posao prevoditi, na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe, pisani ili izgovoreni tekst s hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan. Prijevod ovjerava svojim žigom i potpisom, te na taj način jamči istovjetnost prijevoda s izvornim tekstom. Ovjereni prijevod sudski tumač uvezuje s izvornikom ili preslikom izvornika. 

Sudski tumač se imenuje na razdoblje od četiri godine, a nakon toga se imenovanje produljuje. Rad sudskih tumača u Republici Hrvatskoj reguliran je Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima. 

Sudski tumač dužan je čuvati u tajnosti sve osobne podatke i informacije koje je saznao tijekom prevođenja i/ili ovjeravanja prevedenih tekstova.

Što je ovjereni prijevod?

Prijevod s ovjerom sudskog tumača je prijevod koji izdaje nadležni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Ovjereni prijevodi imaju status službenog dokumenta, koji se za službene potrebe može koristiti u uredima u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Ovjereni prijevod uvezuje se zajedno s izvornikom ili preslikom izvornog teksta i vrijedi neograničeno dugo, osim ako zakon određuje drugačije. 

Što je kartica teksta?

 Kartica teksta sadrži 1500 znakova s prazninama te se na temelju iste određuje cijena prijevoda ili lekture nekog tekstualnog sadržaja.             I sami možete izračunati koliko neki tekst sadrži kartica?

1. Otvorite tekst u Microsoft Word-u. 

2. Otvorite padajući izbornik na naredbi Tools (Alati) => Word Count (Brojanje riječi).

3. Otvoriti će Vam se prozor u kojem ćete naći podatke o broju znakova s prazninama. Podijelite taj broj sa 1500 i dobiti ćete broj kartica Vašeg teksta.

Što je Apostille?

Apostille je ovjera ovjere, najglavnija od svih ovjera. U osnovi, to je (nad)ovjera ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Ovjerom „Apostille“ ovjeravaju se i privatne isprave (rodni list, izvadak iz matice rođenih, diplome, svjedodžbe, vjenčani list, potvrde o slobodnom bračnom stanju …). Time se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, ali ne i sadržaj isprave. Apostille je potvrda o pravnoj ispravnosti dokumenta, a nju možete dobiti na općinskom sudu. Često se puta nameće pitanje što je najprije potrebno napraviti: ovjeriti prijevod kod sudskog tumača i ovjeren prijevod predati nadležnom Općinskom sudu na ovjeru apostillom ili najprije izvornu ispravu kod nadležnog Općinskog suda ovjeriti apostillom pa onda sve zajedno dati na prijevod i ovjeru sudskom tumaču. Nažalost na to ne postoji jedinstveni odgovor. To uglavnom ovisi o instituciji u kojoj ćete predati Vaš prijevod. Najbolje je provjeriti u istoj instituciji ili ustanovi. Pitajte da li je potrebno prvo napraviti ovjereni prijevod pa na njega staviti apostille ili obrnuto. Iz naše prakse možemo samo reći da smo imali više slučajeva kada se zahtjeva da se izvorni tekst prvo daje na ovjeru apostille na Općinski sud, a nakon toga se izvornik i apostille zajedno predaju na ovjeru sudskom tumaču.